Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Voorzorgsmaatregelen

Let op: u moet de voeding gebruiken dat bij uw product werd geleverd, aangezien dit een afgeschermd netsnoer is dat voldoet aan de emissielimieten van het FCC en dat storing in de nabije radio- en televisieontvangst voorkomt.

Let op: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

Belangrijke informatie: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

Belangrijke informatie: sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring.

Belangrijke informatie: 1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB).

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

 • Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat.
 • Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat.
 • Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie apparaat meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel.
 • Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie-harddrive, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.
 • Zorg ervoor dat de computer en de LaCie apparaat elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe.

Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik

 • Voedingsvereisten 100-240 V~, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II).
 • Stel de LaCie-harddrive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C (41º F tot 86º F). Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 10% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 5% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie-harddrive beschadigd raken of de behuizing worden vervormd. Plaats de LaCie-harddrive niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie-harddrive in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden.
 • Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter.
 • Als uw drive beschikt over een netsnoer, trekt u het altijd uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand.
 • Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd (indien van toepassing).
 • Gebruik de LaCie-harddrive niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt.
 • Plaats de LaCie-harddrive niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie SAFE mobiele harddrive negatief beïnvloeden.
 • Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie-harddrive. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
 • Bescherm uw LaCie-harddrive tijdens gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.
 • Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van de LaCie-harddrive te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.
© LaCie 2023 Laatst gewijzigd : Sep 01, 2014