User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:connection [06 Jun, 2014 06:43] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +{{indexmenu_n>​05}}
 +
 +====== Ansluta enheten till din dator ======
 +
 +Följ dessa installationssteg för att vara säker på att din LaCie 2big Thunderbolt 2-volym monteras korrekt på din dator. Som standard är enheterna konfigurerade i FAST-läge (se [[raid|]]) och formaterade för Mac (HFS+ journalförd).
 +
 +===== Windows och LaCie 2big-enheten =====
 +
 +Eftersom LaCie 2big-enheten är förkonfigurerad för Mac måste Windowsanvändare rensa hårddiskarna när enheten ansluts till datorn första gången. Anvisningar för rensning av hårddiskarna finns nedan ([[connection#​windows-only-clean-the-hard-drives|Windows only - clean the hard drives]]).
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Anslut gränssnitts- och strömkablar =====
 +
 +  - Ta bort åtkomstluckan för att komma åt gränssnitts- och strömanslutningarna. Placera en hand på enhetens framsida för att hålla den på plats, tryck sedan med den andra handen på den bakre delen av luckan och skjut luckan bort från enheten. **Viktigt:​** För att ta bort luckan helt från sin plats kan ytterligare tryck behövas. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-connect01.png?​500|}} \\ 
 +  - Anslut den medföljande strömkabeln i följande ordning:
 +    - LaCie 2big-enhetens nätuttag.
 +    - Ett fungerande eluttag. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-connect02.png?​500|}} \\  ​
 +  Anslut LaCie 2big-enheten till din dator. Anslut den enda änden av kabeln till LaCie 2big-enheten och den andra änden till en kompatibel port på datorn. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-connect03.png?​500|}} \\ \\ 
 +    * Thunderbolt 2 (Mac): Använd den medföljande Thunderbolt-kabeln. Enhetens andra Thunderbolt 2-port kan användas för kedjekoppling av kompatibla enheter och skärmar (se [[daisy-chain]]).
 +    * USB 3.0 (PC/Mac): Använd den medföljande USB 3.0-kabeln. USB 3.0-överföringshastighet uppnås endast om du ansluter LaCie 2big-enheten till en dator med en USB 3.0-port.
 +  - LaCie 2big-enheten startas automatiskt om datorn är påslagen.
 +    * **Mac-användare:​** - Volymen visas på skrivbordet.
 +    * **Windowsanvändare:​** Rensa hårddiskarna innan du formaterar dem för Windows. Se anmärkningen nedan.
 +  - Sätt tillbaka åtkomstluckan för att skydda kabelanslutningarna. **Viktigt:​** För att sätta tillbaka luckan sin plats kan ytterligare tryck behövas.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Endast Windows – rensa hårddiskarna ====
 +Eftersom hårddiskarna är formaterade för Mac (HFS+) måste alla partitioner raderas, inklusive EFI-partitionen. Windows Diskhantering kan inte radera EFI-partitionen så du måste köra **Diskpart** som är ett separat Windowsverktyg. För ytterligare information om Diskpart, klicka [[http://​support.microsoft.com/​kb/​300415/​en-us|here]]. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_win_disk_mgt_01.png?​600|}} \\ 
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Rensning av hårddiskar innebär att data går förlorad. Om du har sparat data på LaCie 2big-enheten rekommenderar LaCie att du säkerhetskopierar alla filer innan du följer stegen nedan.</​note>​
 +
 +Stegen nedan, inklusive illustrationerna,​ utgår från ett vanligt hårddiskhölje innehållande två hårddiskar. Det är inte säkert att bilderna motsvarar din produkt.
 +
 +  - Diskpart kommer att radera och formatera de hårddiskar du väljer. För att undvika att data på andra enheter raderas bör du därför koppla bort alla externa hårddiskar från datorn, förutom LaCie 2big-enheten. **LaCie ansvarar inte för förlust av data.** Diskpart kan inte radera systemdisken.
 +  - Anslut LaCie-produkt till din Windowsdator med den medföljande USB 3.0-kabeln (se [[connection|]]). Slå på enheten om den inte redan är igång (se [[led|]]).
 +  - Sök efter och starta programmet **Diskpart**. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_locate.png?​350|}} \\ \\ 
 +  - Skriv in **list disk** i Diskpart-fönstret. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_01.png?​500|}} \\ \\ 
 +  - Ta reda på disknumret/​disknumren för din LaCie-enhet och skriv sedan **select disk //n//**. //n// motsvarar numret på den första LaCie-hårddisken (//1// på skärmbilden nedan). Om du är osäker vilket disknummer LaCie produkten har, starta programmet **Diskhantering**. Nu bör du se vilket nummer som tilldelats LaCie-produkten. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_02.png?​500|}} \\ \\ 
 +  - Diskpart kommer att bekräfta att din hårddisk har valts. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_03.png?​500|}} \\ \\ 
 +  - För att radera alla partitioner på hårddisken,​ skriv in **clean**. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_04.png?​500|}} \\ \\ 
 +  - Diskpart kommer att bekräfta att hårddisken är rensad, vilket innebär att partitionerna har raderats. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​windows-raid:​ss_diskpart_05.png?​500|}} \\ \\ 
 +  - LaCie-produkten kan nu formateras för ditt operativsystem. Se [[formatting|]] för anvisningar.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Avmontera volymen =====
 +
 +För att undvika att filer skadas är det viktigt att avmontera volymerna innan enheten stängs av eller gränssnittskabeln kopplas bort. Se [[unmounting|]] för mer information.
  
© LaCie 2021