User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:disk-swap [06 Jun, 2014 06:43] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +{{indexmenu_n>​10}}
  
 +====== Ta bort och byta ut en hårddisk ======
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Ditt professionella system för direktansluten lagring (DAS) från LaCie förser dig med uppdateringar i realtid om statusen för kabinettet och dess hårddiskar. Utöver statusindikeringar via LED-lampan kan du även konfigurera systemet så att det skickar e-postvarningar (se [[lacie-desktop-manager|]]). Det rekommenderas starkt att du omedelbart efter att varningar tagits emot vidtar lämpliga åtgärder. Att ignorera ett potentiellt problem eller varningar om hårdvarufel kan leda till irreparabla skador på DAS-systemet och allvarliga dataförluster.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Ta bort en hårddisk =====
 +
 +==== RAID FAST ====
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** LaCie ansvarar inte för förlorade data och kan inte garantera att dina data kommer att sparas om du följer dessa steg.</​note>​
 +
 +Om du tar bort en hårddisk från ett oskyddat system när LaCie 2big-enheten är påslagen **kan du förlora alla dina data**. Om en av enheterna tagits bort i läget RAID FAST och den främre LED-lampan lyser med fast rött sken, prova följande:
 +  - Stäng av enheten med ett långt tryck på den främre LED-knappen eller dra ur strömkabeln från enheten.
 +  - Ta ut och sätt tillbaka hårddisken med den röda LED-lampan.
 +  - Vänta 10 sekunder och anslut, om tillämpligt,​ strömkabeln till enheten.
 +  - Slå på LaCie 2big-enheten genom att trycka på den främre LED-knappen.
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Att lägga till hårddiskar som ingår i ett LaCie 2big RAID FAST-system till en annan enhet eller direkt till en dator kommer att leda till dataförlust.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== RAID SAFE ====
 +
 +Du kan byta ut en hårddisk från ett skyddat system när enheten är påslagen utan att data går förlorad. Denna process kallas ”hot-swapping” och kan utföras när en hårddisk i ett skyddat system har slutat att fungera (se [[LED|]] för statusindikationer).
 +
 +==== RAID JBOD ====
 +
 +I JBOD-läge behandlas alla hårddiskar som separata volymer. Att ta bort en av hårddiskarna kan därför liknas vid att koppla ur en vanlig plug and play-hårddisk. Se innan du tar bort en hårddisk till att avmontera dess volymer från din dator. För instruktioner om hur du avmonterar en hårddisk, se [[unmounting|]]. \\ 
 +
 +Om en hårddisk tas bort felaktigt kommer sannolikt båda volymerna att avmonteras samtidigt. Volymen för den hårddisk som fortfarande sitter på plats kommer dock snart att visas igen.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Byta ut en hårddisk =====
 +
 +Den främre LED-lampan anger RAID-systemets status.
 +  * Fast blått sken: RAID-systemet är felfritt.
 +  * Blinkande rött (endast SAFE): RAID är degraderat.
 +  * Fast rött sken: RAID-systemet fungerar inte.
 +
 +LED-lampan för den icke-fungerande hårddisken kommer att lysa röd eller slockna, så att du kan identifiera från vilket fack den behöver bytas ut. Hårddiskarnas LED-lampor sitter på ovansidan av respektive facks.
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Kontakta din LaCie-återförsäljare eller LaCies tekniska support om en hårddisk eller annan komponent slutar att fungera. LaCie 2big-kabinett,​ -hårddiskar och -komponenter som slutar att fungera inom garantitiden ska ersättas med likvärdiga reservdelar från LaCie. Garantin upphör att gälla om hårddiskar eller komponenter från tredje part installeras.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== RAID SAFE: skillnad mellan degraderad och skadad ====
 +
 +Ett degraderat RAID SAFE-system innebär att en av hårddiskarna har slutat att fungera och att RAID-skyddet är satt ur spel. Dina data på den intakta hårddisken finns dock kvar, och du kan fortsätta att använda den enheten. RAID-skyddet blir aktivt igen när ersättningshårddisken är installerad och systemet har slutfört datasynkronisering. \\ 
 +
 +Ett skadat RAID SAFE-system innebär att båda hårddiskarna har slutat att fungera eller att en hårddisk har slutat att fungera under RAID-synkronisering. Alla data går förlorade om RAID-systemet är skadat.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Ta bort den trasiga hårddisken ====
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** TA INTE bort den trasiga hårddisken innan du har fått ersättningshårddisken från LaCie. För korrekt luftflöde måste båda hårddiskkassetter sitta kvar i kabinettet.</​note>​
 +
 +<note caution>​**Varning:​** Efter lång användning av produkten kan hårddiskarna vara varma. Var försiktig när du öppnar ett kassettfack för att ta bort en hårddisk.</​note>​
 +
 +  - Placera fingret på fördjupningen ovanpå handtaget till kassettfacket och för försiktigt ut kassetten från LaCie 2big-enheten. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-tray01.png?​400|}} \\ \\ 
 +  - Fatta sedan tag i kassethandtaget och dra försiktigt ut kassetten. Placera hårddiskkassetten på en plan, jämn yta. \\ {{:​products:​2big-tbt2:​ill:​ill-2big-tbt2-tray02.png?​400|}}
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Installera ersättningshårddisken ====
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** En hårddisk som slutat att fungera inom garantiperioden måste bytas ut mot en ersättningshårddisk från LaCie. Ersättningshårddiskar till LaCie 2big-enheten skickas tillsammans med en kassett.</​note>​
 +
 +Stegen nedan kan utföras när enheten är påslagen eller avstängd.
 +
 +  - Se till att du är jordad innan du vidrör ersättningshårddisken för att undvika elektrostatiska urladdningar.
 +  - Sätt försiktigt i den nya hårddiskkassetten i det tomma kassettfacket. När diskkassetten nästan är på plats kommer du att känna lite motstånd. Tryck försiktigt in hårddiskkassetten tills den snäpper på plats.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Status efter ett hårddiskbyte =====
 +
 +Se tabellen nedan för att se hur RAID-systemets status förändras efter ett hårddiskbyte:​
 +
 +^ RAID-läge^ Data ^ Status ^
 +| FAST | Alla data har förlorats i samband med att hårddisken slutade fungera. | LaCie 2big-enheten återskapar FAST-läget med den nya hårddisken och ditt operativsystem uppmanar dig att formatera volymen. |
 +| SAFE | Data är skyddad på den intakta hårddisken. | LaCie 2big-enheten synkroniserar datan med den nya hårddisken. |
 +| JBOD | Alla data som lagrades på den trasiga hårddisken har gått förlorad. Data på den intakta hårddisken är fortfarande tillgänglig. | LaCie 2big-enheten behåller JBOD-konfigurationen. Operativsystemet uppmanar dig att formatera den nya hårddisken. |
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Konfigurationstider för RAID ====
 +I tabellen nedan anges uppskattad tid för konfigurering av RAID.
 +^ RAID ^ Tidsåtgång ^
 +| FAST | Mindre än en minut |
 +| SAFE | Från flera timmar upp till en eller flera dagar (se anmärkning nedan) |
 +| JBOD | Mindre än en minut |
 +
 +Tiden det tar för att slutföra RAID SAFE-synkroniseringen beror på den totala hårddiskkapaciteten. Även om synkroniseringen kan ta flera timmar kan du börja använda volymen direkt genom att initiera den med operativsystemets diskverktyg (se [[formatting|]]). ​
 +
 +Prestandan kan påverkas under pågående RAID-synkronisering. ​
 +
 +==== Automatisk avstängning och RAID SAFE-synkronisering ====
 +I normala fall stängs LaCie 2big-enheten av när datorn stängs av. Enheten förblir dock påslagen om RAID SAFE-synkronisering pågår.
© LaCie 2021