User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:formatting [06 Jun, 2014 06:44] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +{{indexmenu_n>​09}}
 +
 +====== Formatera ======
 +
 +===== Om filsystemformat =====
 +
 +==== Mac-användare ====
 +
 +Du kan anpassa lagringsenheten genom att omformatera och/eller partitionera den med olika filsystemformat. För optimal prestanda för Mac OS bör lagringsenhetens formatering och partition utföras som en utökad Mac OS-volym.
 +
 +**Mac OS Extended (HFS+):** Mac OS Extended är det filsystem som används i Mac OS X. HFS+ står för en optimering av äldre versioner av HFS-filsystemet och använder hårddiskutrymmet mer effektivt. HFS+ innebär att du inte längre är begränsad av blockstorlek.
 +
 +**FAT32:** FAT32 är ett äldre format där maximal storlek för enskilda filer är begränsad till 4 GB. Då prestandan är långt ifrån optimal bör du endast använda FAT32 om du kommer att dela din LaCie-lagringsenhet mellan Mac- och Windowsdatorer.
 +
 +Se nedanstående tabell för jämförelse mellan HFS+ and FAT32.
 +
 +^ Filsystemformat Mac ^
 +| **Use HFS+ if:** |
 +| ...du bara ska använda lagringsenheten på Mac-datorer. Prestandan är överlägsen jämfört med FAT32. HFS+ är INTE kompatibelt med Windows. |
 +| **Use FAT32 if:** |
 +| ...du ska använda din lagringsenhet med både Windows och Mac. |
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Windows-användare ====
 +
 +**FAT32:** FAT är en akronym för File Allocation Table som härrör från den tidiga DOS-programmeringen. Ursprungligen omfattade FAT endast 16 bitar, men efter den andra utgåvan av Windows 95 uppgraderades det till 32 bitar, därav namnet FAT32. ​
 +
 +FAT32 stöds av Windows 7 och Windows 8, men volymstorleken är begränsad till 32 GB och storleken för enskilda filer är begränsad till 4 GB. 
 +
 +<note technical>​**Teknisk information:​** FAT32 kan minska din LaCie-produkts prestanda.</​note>​
 +
 +**NTFS:** Denna akronym står för New Technology File System som är standardfilsystemet för Windows 7 och Windows 8. NTFS har flera funktioner som inte är tillgängliga med FAT32: filkomprimering,​ kryptering, behörigheter,​ granskning och spegling av diskar. Minsta volymstorlek som stöds av NTFS är 10 MB och maximal volymstorlek är 2 TB vid initialisering i MBR-format. För att uppnå större flexibilitet,​ använd GPT-format med NTFS vilket tar bort begränsningar för fil- och partitionsstorlekar. Volymer skapade i NTFS är standard för läsning och skrivning i Windows 7 och Windows 8. Mac OS X 10.5 eller högre kan läsa och skriva till NTFS-partitioner med hjälp av drivrutiner från tredje part.
 +
 +Se nedanstående tabell för jämförelse mellan NTFS and FAT32.
 +
 +^ Filsystemformat Windows ^
 +| **Use NTFS if:** |
 +| ...du endast ska använda din lagringsenhet med både Windows 7 och Windows 8. NTFS-prestanda är betydligt bättre än FAT32. Filsystemet är också kompatibelt i skrivskyddat läge med Mac OS 10.3 eller högre. |
 +| **Use FAT32 if:** |
 +| ...du ska använda din lagringsenhet med både Windows och Mac. Största storlek för enskilda filer är begränsad till 4 GB och prestandan är långt ifrån optimal. |
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== Instruktioner för formatering =====
 +
 +Anvisningarna nedan beskriver hur du formaterar och delar upp lagringsenheten i partitioner. Om du vill veta mer om val av bästa filformat, se **Om filsystemformat**.
 +
 +<note caution>​**Varning:​** Formatering raderar all information på lagringsenheten. **LaCie rekommenderar att du säkerhetskopierar alla data du vill spara innan du utför nedanstående steg. LaCie ansvarar inte för eventuellt förlorade data på grund av formatering,​ partitionering eller användning av en LaCie-lagringsenhet.**</​note>​
 +
 +<note important>​**Viktig information:​** Vid formatering av **LaCie**-partitionen raderas den medföljande användarhandboken och medföljande verktyg. Kopiera alla data, inklusive dokumentation och programvara från LaCie-partitionen innan du formaterar din lagringsenhet. Användarhandböcker och utvald programvara kan hämtas på [[http://​www.lacie.com/​support/​|www.lacie.com/​support/​]].</​note>​
 +
 +<​note>​**Anmärkning:​** Se dokumentationen för ditt operativsystem för ytterligare information om hur du formaterar och partitionerar din lagringsenhet.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Windows-användare ====
 +
 +  - Kontrollera att lagringsenheten är ansluten till och monterad på datorn.
 +  - Högerklicka på **Dator** och välj **Hantera**. Välj **Diskhantering** i fönstret Hantera.
 +  - Hitta din LaCie-enhet i listan på lagringsenheter i mitten av fönstret diskhantering.
 +  - Som fabriksinställning finns redan en partition med LaCie programverktyg installerad. Följ operativsystemets instruktioner för nollställning av existerande partition ​
 +  - Skapa en ny partition genom att välja **Ny enkel volym**. Följ instruktionerna på skärmen när snabbguiden Ny Enkel Volym visas.
 +
 +==== Mac-användare ====
 +
 +  - Kontrollera att lagringsenheten är ansluten till och monterad på datorn.
 +  - Välj **Verktyg** i menyn **Gå** i menyfältet Finder.
 +  - Dubbelklicka på **Disk Utility** i mappen Verktyg. \\ \\ Meddelandet **Välj en diskenhet, volym eller bild** visas. Alla anslutna lagringsenheter,​ partitioner eller diskbilder visas i denna kolumn. Lagringsenheterna i denna kolumn kan ha flera listor. Det översta namnet är namnet på den fysiska enhetens tillverkare och inkluderar den formaterade kapaciteten. \\ \\
 +  - Välj lagringsenhet i den vänstra kolumnen.
 +  - Klicka på fliken **Radera**.
 +  - Välj ett format från rullgardinsfönstret. Se avsnittet **Om filsystemformat** om du vill veta mer om val av filformat.
 +  - Namnge volymen.
 +  - Klicka **Radera...** och bekräfta ditt val i popup-fönstret.
  
© LaCie 2021