User Tools

Site Tools


LaCie Desktop Manager

LaCie Desktop Manager är ett programverktyg som ger viktig information om din enhets status och skick.

Installera LaCie Desktop Manager:

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på länken för att ladda ner installationsprogrammet för LaCie Desktop Manager:
 2. Öppna mappen med installationsprogrammet när nedladdningen är klar. Vanligtvis sparas nedladdningar i mappen Hämtade filer.
 3. Starta installationsprogrammet för ditt operativsystem och utför alla steg i installationsguiden.

Starta LaCie Desktop Manager från systemfältet (Windows) eller menyraden (Mac) när installationen är klar.

Windows Mac

I den vänstra kolumnen i LaCie Desktop Manager visas en lista över alla kompatibla LaCie-enheter. Om du har fler än en kompatibel LaCie-enhet, välj en produkt och använd flikarna för att navigera till önskad sida. Alternativen kan variera beroende på produkt.

 

Fliken Info

Visar information om din enhet:

 • Namn
 • Modell
 • Hårddisk-ID
 • Anslutningstyp
 • Total kapacitet
 • Tillgänglig kapacitet

Omformatera

I fliken Info kan du omformatera hårddiskar.

Varning: Om Reformat (Omformatera) väljs startas operativsystemets diskverktyg (se Formatera för mer information). Vid formatering raderas alla data som är lagrade på dina hårddiskar. Säkerhetskopiera dina hårddiskar innan du väljer Reformat (Omformatera) för att skydda dina filer.

 

Fliken Status

Granska statusen för:

 • Hårdvara
 • RAID-konfiguration

Du kan också aktivera varningar för att få statusuppdateringar.

Viktig information: Aktivering av varningar kan påverka enhetens överföringshastighet. För optimala överföringshastigheter bör varningar inaktiveras.

 

Fliken E-post

Du kan ange upp till fem e-postadresser till vilka meddelanden skickas om statusändringar för din LaCie-enhet. Du kan också ange en ämnesrad för e-postmeddelandena.

Bocka för rutorna för att välja vilka händelser som ska rapporteras via e-post.

© LaCie 2021 Senast uppdaterad : Jan 11, 2016