User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:language [06 Jun, 2014 06:44] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +<​html><​div class="​hidetoc"></​div></​html>​
 +
 +[[http://​www.lacie.com|{{:​static:​logos:​logo_lacie2.png?​150|}}]]
 +
 +<​html><​br /><br /><br /></​html>​
 +
 +====== Välj språk ======
 +
 +{{:​products:​2big-tbt2:​photos:​photo-2big-tbt2-front-led-on.png?​120 |}}
 +
 +| {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[start|English]]{{:​static:​icons:​spacer_table_h.gif?​nolink|}} | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​cs:​manuals:​2big-tbt2:​|Česky]]{{:​static:​icons:​spacer_table_h.gif?​nolink|}} | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​de:​manuals:​2big-tbt2:​|Deutsch]]{{:​static:​icons:​spacer_table_h.gif?​nolink|}} |
 +| {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​es:​manuals:​2big-tbt2:​|Español]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​fr:​manuals:​2big-tbt2:​|Français]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​it:​manuals:​2big-tbt2:​|Italiano]] |
 +| {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​ja:​manuals:​2big-tbt2:​|日本語]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​hu:​manuals:​2big-tbt2:​|Magyar]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​nl:​manuals:​2big-tbt2:​|Nederlands]] |
 +| {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​pl:​manuals:​2big-tbt2:​|Polski]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​pt:​manuals:​2big-tbt2:​|Português]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​fi:​manuals:​2big-tbt2:​|Suomi]] |
 +| {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​sv:​manuals:​2big-tbt2:​|Svenska]] | {{:​static:​icons:​spacer_table_v.gif?​nolink|}}[[..:​..:​..:​zh:​manuals:​2big-tbt2:​|中文]] | |
  
© LaCie 2021