User Tools

Site Tools


Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

sv:manuals:2big-tbt2:led [06 Jun, 2014 06:44] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +{{indexmenu_n>​03}}
  
 +====== LED-lampor och LED-strömknapp ======
 +
 +===== LED-lägen =====
 +
 +LED-lampan på framsidan av LaCie 2big-enheten anger enhetens status:
 +
 +^ LED-lampa ^ läge ^
 +| Fast blått sken | Produkten är i aktivt läge. |
 +| Blinkande blått | Produkten håller på att startas upp eller stängas av. LED-lampan lyser med fast blått sken när enheten har startat. |
 +| Blinkande blått och rött | Produkten synkroniserar med RAID SAFE. |
 +| Fast rött sken | RAID SAFE fungerar inte. Enhetens temperatur är för hög eller produkten har drabbats av ett allvarligt fel. Kontakta [[http://​www.lacie.com/​support|LaCie technical support]] |
 +| Blinkande rött | RAID SAFE är degraderat. |
 +| Av | Produkten är avstängd, utan ström, i viloläge eller har drabbats av systemfel eller fel på kretskortet. Se information nedan om hur hårddiskarna i kabinettet ska stängas av. Om LED-lampan inte lyser, trots att enheten är ansluten till en strömkälla och påslagen, kontakta [[http://​www.lacie.com/​support|LaCies tekniska support]]. |
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Hårddiskarnas LED-lampor ====
 +
 +Hårddiskarnas LED-lampor befinner sig ovanpå hårddiskfacken.
 +
 +^ LED-lampans ^ läge ^
 +| Fast blått sken | Produkten är i aktivt läge. |
 +| Blinkande blått | Produkten håller på att startas upp, data kopieras till/från produkten eller dataanvändning pågår. |
 +| Fast rött sken | Fel på hårddisk. Kontakta [[http://​www.lacie.com/​support|LaCies tekniska support]] |
 +| Av | Produkten är avstängd, utan ström, i viloläge eller har drabbats av systemfel eller fel på kretskortet. Se information nedan om hur hårddiskarna i kabinettet ska stängas av. Om LED-lampan inte lyser, trots att enheten är ansluten till en strömkälla och påslagen, kontakta [[http://​www.lacie.com/​support|LaCies tekniska support]]. |
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Ström ====
 +
 +LaCie 2big-enheten startas automatiskt när följande två villkor är uppfyllda:
 +  * Ansluten direkt till en dator via USB-porten. Datorn måste vara påslagen.
 +  * Ansluten till en aktiv strömkälla via den medföljande nätanslutningen.
 +
 +<note technical>​**Anmärkning angående USB 3.0-anslutning:​** LaCie 2big-enheten kan anslutas till en USB 2.0-port på din dator. För att dra nytta av SuperSpeed USB 3.0-överföringshastighet måste du dock ansluta enheten till en dator med en USB 3.0-port.</​note>​
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +===== LED-knapp =====
 +
 +LED-lampan är också en knapp som används för att stänga av eller på LaCie 2big-enheten. Avmontera alltid LaCie 2big-enhetens volymer innan du stänger av den eller försätter den i inaktivt läge eller energisparläge.
 +  * **Långt tryck.** Tryck på LED-lampan i två sekunder för att stänga av enheten.
 +  * **Kort tryck.** Tryck på LED-lampan under en sekund för att slå på enheten, försätta enheten i viloläge (endast Thunderbolt 2, se nedan), få enheten att lämna viloläge (endast Thunderbolt 2, se nedan) eller försätta enheten i energisparläge (USB 3.0, se nedan).
 +
 +LaCie 2big-enheten startas automatiskt när den är ansluten till en dator som är påslagen. Om du stänger av LaCie 2big-enheten med ett långt tryck måste du dock slå på enheten manuellt.
 +
 +~~pgbreak~~
 +
 +==== Viloläge (endast Thunderbolt 2) ====
 +
 +Du kan använda LED-knappen för att försätta enheten i viloläge:
 +
 +  - Avmontera volymerna (se [[unmounting|]]).
 +  - Tryck kort på LED-knappen.
 +
 +Enheten kommer sluta att förse hårddiskarna med ström. I viloläge kan du kedjekoppla Thunderbolt 2-enheter och första generationens Thunderbolt-enheter,​ trots att hårddiskarna är inte aktiva.
 +
 +För att gå ur viloläge, tryck kort på LED-knappen (se Hårddiskarna startas upp och volymerna bör visas på skrivbordet.
 +
 +<note technical>​**Teknisk anmärkning:​** LaCie 2big-enheten måste få ström via strömkabel för att möjliggöra kedjekoppling i viloläge.</​note>​
 +
 +==== Energisparläge (USB 3.0) ====
 +
 +LaCie 2big-enheten kommer sluta att förse hårddiskarna med ström när den försätts i energisparläge. Försätt hårddiskarna i energisparläge med ett tryck kort på LED-knappen. Utför samma åtgärd för att lämna energisparläget.
© LaCie 2021