Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Het LaCie Fuel-opslagapparaat

Nadat u de LaCie Fuel heeft ingesteld, kunt u de instellingen wijzigen of terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

De LaCie Fuel opladen

De batterij van de LaCie Fuel is in de fabriek opgeladen en werkt ongeveer 45 minuten tot 1 uur. U kunt de LaCie Fuel opladen voordat andere apparaten er verbinding mee maken en video's, foto's en muziek worden afgespeeld. Meer informatie over opladen vindt u op De batterij opladen.

De LaCie Fuel opnieuw opstarten

Indien u kleine problemen met uw LaCie Fuel ervaart, probeert u het apparaat dan opnieuw te starten. Raadpleeg voor instructies over het opnieuw starten van de LaCie Fuel de gebruikershandleiding van de LaCie Media-app.

De LaCie Fuel wordt opnieuw opgestart. Zodra het apparaat volledig is ingeschakeld en draadloos signalen uitzendt, wordt het in de lijst van draadloze netwerken op uw apparaat weergegeven. U moet opnieuw verbinding met de LaCie Fuel maken (zie Verbinding maken met het apparaat).

Opmerking: Met deze actie verwijdert u niet de gebruikersinstellingen of content van het apparaat.

 

De LaCie Fuel uitschakelen

Om de LaCie Fuel uit te schakelen drukt u op de aan-/uitknop op het apparaat of schakelt u het apparaat uit vanuit de LaCie Media-app. De LaCie Fuel stopt met draadloos verzenden zodra het apparaat uitstaat.

LaCie Fuel terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Wanneer u de LaCie Fuel terugzet naar de fabrieksinstellingen, blijven alle bestanden op de LaCie Fuel behouden. Alle opgeslagen bestanden en bestanden blijven op het apparaat staan, maar alle andere instellingen, zoals de naam en het wachtwoord van het apparaat, worden verwijderd. Een goede reden om de LaCie Fuel te resetten kan zijn dat u het wachtwoord bent vergeten. U kunt uw apparaat herstellen met:

  • LaCie Media (zie de gebruikershandleiding van de LaCie Media-app voor instructies)
  • De knop om het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen zit naast de USB 3.0-poort aan de zijkant van het apparaat. Druk met het uiteinde van een klein puntig voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip) op de knop en laat deze weer los om de LaCie Fuel naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.

De naam van de LaCie Fuel veranderen

De naam van het LaCie Fuel-apparaat is LaCie Fuel xxxx, waarbij xxxx het unieke identificatienummer van uw apparaat is. Onder deze naam, ook wel SSID (Service Set Identifier) genoemd, wordt het apparaat in lijst met draadloze netwerken weergegeven. U kunt de taal met behulp van LaCie Media wijzigen.

U moet opnieuw verbinding met de LaCie Fuel maken nadat de naam is gewijzigd (zie Verbinding maken met het apparaat).

 

Een wachtwoord instellen

Misschien wilt u een wachtwoord instellen, bijvoorbeeld wanneer u zich in een omgeving bevindt waar anderen geen verbinding mogen maken met uw LaCie Fuel. Als u een wachtwoord instelt, wordt de WPA-beveiliging ingeschakeld – hiermee wordt de draadloze verzending van gegevens beschermd. Raadpleeg voor instructies de gebruikershandleiding van de LaCie Media-app.

De taal van de LaCie Media-app wijzigen 1

De LaCie Media-app ondersteunt verschillende talen. U kunt de taal van de app wijzigen. Wanneer u de taal van de app wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de taal van het media-apparaat dat u gebruikt. Raadpleeg voor instructies de gebruikershandleiding van de LaCie Media-app.

Content van de LaCie Fuel verwijderen

Om content te verwijderen sluit u LaCie Fuel aan op een computer met behulp van de meegeleverde USB 3.0-kabel. Open de LaCie Fuel en selecteer de content die u wilt verwijderen. Wanneer de media zijn verwijderd, verwijdert u de LaCie Fuel veilig van uw computer (zie De harde schijf verwijderen).

© LaCie 2024 Laatst gewijzigd : Sep 01, 2014