Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Richtlijnen ten behoeve van veiligheid

Voeding

LET OP! Gebruik het apparaat uitsluitend met bijgeleverde voeding.

Opmerking: Volg ter bescherming van uw gegevens altijd de procedures van uw besturingssysteem voor het veilig verwijderen van hardware als u het product wilt loskoppelen.

Veiligheid batterij

Dit product is voorzien van een lithium-ion batterij, die op de juiste manier moet worden verwijderd. Zie deze link voor informatie over recycling en correcte verwijdering.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor veilig gebruik van de batterij:

 • Oplaadbare batterijen of accu's mogen nooit worden gedemonteerd, geopend of vernietigd.
 • Stel batterijen en accu's niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar batterijen en accu's niet in de volle zon.
 • Veroorzaak nooit kortsluiting in een batterij of accu. Bewaar batterijen of accu's nooit achteloos in een doos of la waar ze kortsluiting met elkaar kunnen veroorzaken of als gevolg van andere metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken.
 • Gebruik uitsluitend de oplader die bij de apparatuur is geleverd.
 • Gebruik geen batterijen of accu's die niet bedoeld zijn voor gebruik in de apparatuur.
 • Gebruik geen batterijen van verschillende merken, capaciteit, afmetingen of types in een apparaat.
 • Neem in geval van inslikken van een batterij of accu onmiddellijk contact op met een arts.
 • Stel batterijen en accu's niet bloot aan mechanische schokken.
 • Zorg in geval van een lekkende batterij dat de vloeistof niet in aanraking kan komen met de huid of ogen. Indien dit wel gebeurt, spoelt u het getroffen gebied met veel water en raadpleegt u een arts.
 • Houd batterijen en accu's buiten bereik van kinderen.
 • Houd batterijen en accu's schoon en droog.
 • Oplaadbare batterijen en accu's moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik hiervoor altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat.
 • Laat een batterij niet lange tijd ongebruikt aan de oplader liggen.
 • Na een lange opslagperiode kan het met het oog op optimale prestaties nodig zijn om de batterijen of accu's een aantal keren geheel op te laden en leeg te laten lopen.
 • Oplaadbare batterijen presteren het best bij kamertemperatuur (20°C +/- +5°C).
 • Bewaar de originele handleiding van het product zodat u deze later kunt raadplegen.
 • Gebruik batterijen en accu's alleen in de apparatuur waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Gooi oude batterijen en accu's op de juiste manier weg.

De LaCie Fuel is niet bedoeld voor zakelijk gebruik.

© LaCie 2023 Laatst gewijzigd : Sep 01, 2014